Vraag en antwoord

Energiebesparing

Wordt er ook gekeken naar energiebesparing en isolatie van bedrijven en woningen? Want dan ligt de verantwoordelijkheid voor opwekken en energiebesparing nadrukkelijker bij de gebruiker en wordt het landschap minder vervuild. De beste energie is de energie die niet gebruikt is!

Ja, elke gemeente werkt aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de vorm van de Transitievisie Warmte. Hierin ligt de focus op het wijkgericht overgaan op een alternatief voor aardgas én op energiebesparing. Daarnaast bestaan er subsidieregelingen voor isolatie van woningen en andere maatregelen voor energiebesparing. In de Regionale Energiestrategie is echter de opdracht om na te denken over de opwek van elektriciteit.