Vraag en antwoord

Drie varianten

Op dit moment zijn in drie verschillende plannen uitgewerkt hoe we in de regio energie kunnen gaan opwekken. Elk plan beschrijft een aantal locaties waar in de regio grootschalige opwek van duurzame elektriciteit mogelijk kan zijn. Hoe en wanneer (indicatie datum) wordt gekozen voor een variant/locaties en op grond van waarvan (grondslagen)?

De RES is een langlopend proces: voor 1 juli 2021 maakt de regio van de drie varianten één ‘verhaal’, de zogenaamde RES 1.0. Hierin staan de voorkeurszoekgebieden voor wind en zonne-energie. Vervolgens werkt de regio dit verder uit in concrete energieprojecten op gebieds-/gemeentelijk niveau.