Vraag en antwoord

Buitenlandse partijen

Op welke manier wordt voorkomen dat onze regionale opgewekte energie naar bijvoorbeeld grote datacentra van buitenlandse partijen gaat?

De stroom uit het stopcontact komt uit het totale net, deze komt vaak ook deels uit het buitenland.
We weten nooit precies waar onze stroom vandaan komt, kan van kolen-, gas-, kerncentrale of windmolens komen. Omgekeerd als wij zelf energie opwekken, dan voeden wij dit aan het elektriciteitsnet en weten we ook niet waar het heengaat. Directe teruglevering aan de regio is daarom niet te garanderen. We bekijken landelijk hoeveel elektriciteit er nodig is en hoeveel we landelijk duurzaam moeten gaan opwekken. De RES beschrijft hoe de regio Noord-Veluwe een
bijdrage kan en wil leveren aan de landelijke opgave van duurzame opwekking om zo de uitstoot van broeikasgassen (CO2) te verminderen.