Vraag en antwoord

Betrokkenheid inwoners

Als op de grens van de naastgelegen regio een hoge windmolen wordt neergezet en de inwoners van deze regio hebben last van de slagschaduw van de wieken. Onze inwoners zijn dan niet betrokken bij de plaatsing. Hoe gaan jullie om met dit fenomeen?

De energieregio’s hebben onderling overleg, zeker als het gaat om energieprojecten langs de randen van de regio. Als er concretere initiatieven zijn voor energieopwekking worden inwoners uitgenodigd
om meepraten op gebieds-/gemeentelijk niveau. De grenzen zijn dus niet zo hard dat inwoners uit een naastliggende regio niet worden betrokken.