Vraag en antwoord

Bebouwde omgeving

Sommige zoekgebieden zijn relatief smal of dicht bij bebouwde omgeving, waardoor de windmolens overlast kunnen geven voor omwonenden (geluidsoverlast, slagschaduw). Hoe gaan de gemeenten hiermee om?

Er bestaan wettelijke afspraken en regelgeving over de afstand waarop een windmolen van de bebouwing staat, er zit altijd ruimte tussen. Ook de locatie van de windmolen ten opzichte van de bebouwing is belangrijk of er overlast wordt ervaren. Als er concrete initiatieven zijn voor energieopwekking via windmolens, dan kunnen inwoners meepraten op gebieds-/gemeentelijk niveau.