Vraag en antwoord

Wat staat er in de concept-RES?

Tot aan juni 2020 hebben we gewerkt aan de concept-RES. Hierin heeft de regio de mogelijkheden en de kansrijke gebieden uitgewerkt voor de opwekking, transport en opslag van energie uit zon, wind en warmte. Hieruit zijn drie varianten gekomen. De concept-RES is op 1 oktober aangeboden bij het Nationaal Programma RES, met het verzoek het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te vragen de concept-RES (dus alle varianten en procesaanpak) kwantitatief en kwalitatief te beoordelen. Daarbij wordt nadrukkelijk gesteld dat het gaat om een inhoudelijke en procesmatige beoordeling en dat de RES-regio Noord-Veluwe in het najaar van 2020 zelf de varianten uitwerkt tot één definitieve RES (definitief RES-bod).