Vraag en antwoord

Wat is de Regionale Structuur Warmte?

De Regionale Structuur Warmte (RSW) is een onderdeel van de RES. In de RSW staat beschreven hoe de regio de duurzame warmtevoorziening van huizen en gebouwen wil regelen; hoeveel warmte verwacht de regio in 2030-2050 nodig te hebben, welke potentiele warmtebronnen zijn er in de regio, hoe deze warmte te verdelen met welke infrastructuur en opslagcapaciteit.

(Warmte)bronnen kunnen alleen worden gebruikt wanneer zij beschikbaar zijn in of nabij de eigen regio. Daarom wordt ook afstemming gezocht met aangrenzende regio’s om te zien of er in de nabijheid van de regio Noord-Veluwe warmtebronnen beschikbaar zijn.