Organisatie

Conceptbod RES

Variant A Variant B Variant C

Conceptbod RES

Op 1 juni heeft de stuurgroep RES de (voorlopige) concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De Noord-Veluwe verwacht 0,5 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030 grootschalig op te wekken. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu. Hiermee verlaagt de regio de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 49%.

Om dit te kunnen realiseren zijn er drie varianten uitgewerkt. Elke variant beschrijft zoeklocaties waar in de regio grootschalige
opwek van duurzame elektriciteit (onder voorwaarden) mogelijk kan zijn. Op dit moment is nog géén besluit genomen over deze varianten.

Met ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen in de regio Noord-Veluwe is de concept-RES tot stand gekomen.

De conceptbod RES is ter besluitvorming via de colleges aangeboden aan de raden en de Staten voor vaststelling. Op 1 oktober wordt vervolgens de conceptbod RES aangeboden aan het NPRES.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beoordeelt de conceptbod RES (dus alle varianten en procesaanpak) kwantitatief en kwalitatief. Het gaat dan om een inhoudelijke en procesmatige beoordeling. Daarnaast kunnen inwoners van de Noord-Veluwe gemeenten tot eind oktober ook hun mening geven over de varianten. Dit kan onder andere online via www.energienoordveluwe.nl.

In het najaar 2020 zal de RES-regio Noord-Veluwe de varianten uitwerken tot een definitieve RES. Deze moet op 1 juli gereed zijn.

> Download: Concept-RES Noord-Veluwe - april 2020