Organisatie

Conceptbod RES

Variant A Variant B Variant C

Conceptbod RES

In juni zal de stuurgroep RES een conceptbod RES doen aan het Nationaal Programma RES dat bestaat uit meerder varianten. In de maanden februari tot en met mei wordt het conceptbod RES voorbereid en geschreven.

Op zaterdag 21 maart wordt een consultatiebijeenkomst voor de gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het Waterschap en Provinciale Staten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst kunnen zij hun mening geven over de verschillende varianten die worden uitgewerkt.

Na deze consultatie gaat de werkorganisatie RES samen met de maatschappelijke partners in een regionaal ruimte-atelier op 6 april de inbreng zo goed mogelijk verwerken.

De conceptbod RES wordt in mei ter besluitvorming via de colleges aangeboden aan de raden en de Staten. Gevraagd wordt om te besluiten om de conceptbod RES vast te stellen en aan te bieden aan het NPRES, met het verzoek het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te vragen het conceptbod RES (dus alle varianten en procesaanpak) kwantitatief en kwalitatief te beoordelen. Het gaat dan om een inhoudelijke en procesmatige beoordeling.

In het najaar 2020 zal de RES-regio Noord-Veluwe zelf de varianten uitwerken tot een definitieve RES. Dan zal ook een consultatieronde plaatsvinden binnen de gemeenten met inwoners.

> Download: Stand van zaken concept-RES Noord-Veluwe - februari 2020